Hoe toepassen van SEO, de goede en foute manier

Met SEO kun je een website maken en breken. Doe je het correct, dan heb je er baat bij. Probeer je  de zoekmachines bewust of onbewust te manipuleren, dan kan je website zo maar eens geheel verdwijnen uit de zoekmachines.

 

Hieronder een overzicht van goed en fout per categorie:

Keywords – links  – Metatags  –  Content:

 

 Keywords in <title> tag

Dit is een van de belangrijkste plekken waar uw belangrijkste keywords in moeten voorkomen. Gebruik hiervoor max 7 tot 8 woorden, waarbij het keyword (of combinatie) in het begin van de titel zit.

 

 Keywords in URL

Keywords in URLs helpen veel. Zoals de filenaam van deze pagina: “SEOadvies.htm”
Maar deze keywords dienen dan ook in de content van deze pagina voor te komen, anders heeft het geen zin en hebben ze geen enkele waarde.

 

 Keyword dilution (verdunning)

Wanneer u buitensporig gebruik maakt van keywords, met name niet gerelateerde keywords, zal dit een nadelig effect hebben op al uw Keywords. Zelfs uw belangrijkste keywords zullen verloren gaan (diluted=verdunnen) in de tekst.

 

/ Keyword density

In document tekst = de dichtheid van het aantal keywords in uw content. Ook dit is een belangrijke factor om te controleren.
3-7% voor uw belangrijkste keywords is prima, 1-2 voor de minder belangrijke. Maar meer dan 10% is ‘verdacht’ (keyword-stuffing= overdadige ‘vulling’) en lijkt dan niet meer op natuurlijk geschreven content.

 

 Keyword stuffing

Iedere vorm van kunstmatig opvallend gebruik van keywords wordt gezien als onnodige ‘opvulling’ (= stuffing). U riskeert zelfs verbannen te worden van duit de index van de SE’s.

 

 Keywords in anchor tekst

Ook zeer belangrijk, met name voor de anchor tekst van inbound-links (links die naar uw site verwijzen). Want dit wordt door de SE’s gezien als een soort ‘stem’ voor uw website.

 

 Keywords in headings (<H1>, <H2>, etc. tags)

Ook een plek die belangrijk is voor uw keywords.

 

 Keywords in het begin van een document

Dit telt ook mee, maar niet zo veel als in de anchor tekst. Maar SE’s gebruiken tig verschillende algoritmes, vandaar dat alle ‘beetjes’ helpen. De uiteindelijk beoordeling door een SE wordt door vele factoren bepaald, waaronder deze.

 

 Keywords in <alt> tags

Al eerder genoemd in een ander hoofdstuk. Spiders kunnen geen afbeeldingen ‘lezen’, alleen tekst. Gebruikt u plaatsjes, gebruik dan ook de alt-tekst om aan te geven wat de functie is van die afbeelding.

 

 Keywords in metatags

Steeds minder belangrijk, met name voor Google. Maar Yahoo en MSN gebruiken ze nog wel. Gebruik deze in ieder geval wel, het kan zeker geen kwaad.

 

 Keyword proximity

Keyword proximity meet hoe dichtbij de keywords in de tekst bij elkaar aanwezig is.
Het beste is dat deze dicht achter elkaar zitten. Heeft u bijvoorbeeld een dierenzaak, dan gebruikt u bijvoorbeeld “honden voedsel”. Zonder dat daar nog andere woorden tussen zitten. Heeft u bijvoorbeeld “honden” in de eerste paragraaf en “voedsel” in de derde, dan telt dit ook, maar niet zo sterk als in in het eerste voorbeeld.
Keyword proximity is pas toepasbaar bij keywords van 2 tot 3 woorden.

 

 Keyword combinaties en extra Keywords

Ter aanvulling van enkelvoudige keywords, kunt u ook gebruik maken van keyword combinaties. Op deze manier kunt u betere ‘matches’ krijgen in relatie tot hetgeen een bezoeker zoekt. Bent u bijvoorbeeld een huizen makelaar, en bent gevestigd in Bussum, gebruik dan de combinatie: “huizen makelaar in Bussum”. Het aantal bezoekers zal wellicht minder zijn dan wanneer u alleen “huizen makelaar”gebruikt. Maar in het eerste voorbeeld zal u meer response krijgen voor iemand die specifiek een makelaar in Bussum zoekt.

 

 Keyword splefouten

Spelfouten in zoekopdrachten komen vaak voor. Veel woorden hebben een klassieke spelfout of alternatieve spelling, zoals buro of bureau.
Het is aantrekkelijk om uw website ook voor deze woorden te optimaliseren, maar bedenk wel dat spelfouten wel een beetje onprofessioneel overkomt in uw pagina. Dus ons advies: niet doen.

 

Links – intern, inkomend, uitgaand

 

 Anchor tekst van inkomende links

Zoals reeds genoemd in de keyword sectie boven, is dit een van de belangrijkste factoren voor goede rankings.

 

 Oorspong van inbound links

Naast de anchortekst is het belangrijk of de site die naar u linkt een goede reputatie heeft (hoge Google PR). Sites met een hoge PR worden beschouwd een goede reputatie te hebben.

 

 Links van vergelijkbare sites

Zeer nuttig is het uiteraard dat de sites die naar u linken een overeenkomstige topic hebben t.o.v. uw site. Handelt u in computers, dan heeft een link vanuit een site die kleding verkoopt niet veel waarde.

 

 Veel uitgaande links

Google houdt niet van sites die hoofdzakelijk uit uitgaande links bestaan. Aanbevolen is om dit aantal zo klein mogelijk te houden of meer te verspreiden over meerdere pagina’s, zodat u geen pagina’s heeft waar meer dan honderd links op staan.

 

 Links van zeer bekend staande sites

Links van educatieve (b.v. universiteiten) en overheid sites hebben een grotere waarde dan links van ‘ normale’  sites.
Maar dit soort links zijn helaas heel moeilijk te verkrijgen.

 

 Inbound links van link farms en andere dubieuze sites

Dit soort links hebben geen enkel positief effect op de ranking van uw site.

 

 Cross-linking

Cross linking ontstaat als site A linkt naar Site B, Site B naar site C en site C weer naar site A. Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar er zijn ook andere vormen van cross linking. Cross linking lijkt op onherkenbaar gemaakte wederzijdse (reciprocal) linking en wordt door de SE’s als ongewenst beschouwd, met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

 Aantal backlinks

In het algemeen kun je zeggen, hoe meer links hoe beter. Maar de reputatie van de sites die naar u linken wordt steeds belangrijker dan het letterlijke aantal. Ook is de anchor tekst belangrijk die zij gebruiken in hun link naar u toe.

 

 Anchor tekst van interne links

Het gebruik van anchor-tekst bij uw interne links is ook belangrijk. Maar wel minder dan de inkomende links.

 

Tekst rondom de anchor tekst

De tekst vlak voor- en na de anchor tekst is ook belangrijk. Het geeft namelijk de relevantie aan van de anchor tekst. Is de anchor tekst van natuurlijke aard (onderdeel van de gehele tekst) of is deze kunstmatig ‘ opgepoetst’

 

 Leeftijd van inbound/inkomende links

Hoe ouder hoe beter. Wanneer u in een korte tijd (met name tijdens het lanceren van een nieuwe site) veel nieuwe inkomende links krijgt, kan dat gezien worden als het ‘ kopen’ van links om snel uw site een reputatie te geven. Voor de SE’s werkt deze methode juist negatief.
Wees dus ‘zuinig’ met het verzamelen van nieuwe inkomende links.

 

 Uitgaande links naar link farms en andere dubieuze sites

In tegenstelling tot inkomende links van dubieuze sites (u heeft tenslotte geen control over wat andere sites doen en zal daar ook niet voor ‘ beboet’ worden), is linken naar dubieuze sites wel iets waar u het control over heeft. Wees daarom altijd voorzichtig en kritisch naar wat voor sites u linkt. Linkt u naar een site die een vergelijkbare of aanvullende topic t.o.v. uw site heeft, is daar niets mis mee. Maar vermijdt het linken naar sites als het alleen maar om de link zelf gaat.

 

 Links van directories

Dit is zeker een goede manier, maar wel bepalend is van welke directories u die link krijgt. Directories als DMOZ, Yahoo en vergelijkbare geven zeker een boost aan uw ranking, maar wanneer u heel veel links vanuit vrij onbekende directories heeft voegt dat niet veel toe en zou zelfs als link-spam gezien kunnen worden.

 

 Aantal uitgaande links op de pagina die ook naar u linkt.

Hoe minder hoe beter. Want op deze manier wordt uw link als belangrijker beschouwd, dan wanneer u de pagina moet ‘ delen’  met honderd anderen.

[divider]

Content

 Unieke content

Wanneer u unieke relevante content heeft (in vergelijking met content van andere gerelateerd sites) zal dat een extra boost geven voor de ranking van uw site.

 

 Frequentie van uw content veranderingen

Frequente veranderingen is een pré (en eigenlijk een must). Wanneer u regelmatig nieuwe content toevoegt zullen de SE spiders uw site vaker bezoeken. Kleinere updates op bestaande content heeft minder effect.

 

 Illegale Content

Het gebruik van andermans copyrights, zonder overstemming, of het promoten van rechterlijke overtredingen zal indexverbanning tot gevolg kunnen hebben.

 

 Onzichtbare tekst

Dit is een typische black hat SEO praktijk.
Wanneer spiders ontdekken dat uw tekst gebruikt wat alleen zichtbaar is voor de spiders, wees dan verrast daarvoor ‘ beboet’ te worden.

 

De fontgrootte van uw keywords

Wanneer een keyword in uw document geaccentueerd wordt door bold, italic, grotere size of het gebruik van H1, H2 en H3 headers zal dat voor de spiders (en bezoekers) extra merkbaar zijn en zal daardoor onderscheiden van de overige ‘ normale’  tekst.
Maar pas dit wel functioneel toe en wederom, niet te kunstmatig, want dan zou het weer een negatief effect kunnen veroorzaken.

 

 Gedupliceerde content

Wanneer u dezelfde content op meerdere pagina’s binnen een site heeft (om meerdere pagina’s te genereren), zal dat een negatief effect hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van content van andere sites op uw sites. Echter worden daarvoor wel uitzonderingen gemaakt, zoals het (legaal) publiceren van een artikel.

 

 Leeftijd van document

Nieuwe documenten (of tenminste regelmatig geupdate documenten) zijn gunstig.

 

/ Bestandsgrootte

In het algemeen is het niet gunstig om gebruik te maken van pagina’s van grote omvang. Het is beter (voor uw ranking) om 1 grote pagina (van een zekere topic) op te kippen tot 3 kleinere. De pagina’s worden dan niet alleen sneller geladen, maar u creëert hiermee ook meer relevante pagina’s.

[divider]

Algemeen

/ JavaScript

Gebruik dit alleen op een verantwoorde manier.
Maar als uw hoofd content getoond wordt met gebruik van Javascript zullen de spiders grote moeite hebben uw site (content) te identificeren en classificeren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Javascript menu’s (site navigatie), waarbij de links (binnen uw eigen site) dan misschien niet gelezen kunnen worden, met als gevolg dat uw site niet geheel geïndexeerd kan worden.

 

/ Afbeeldingen in tekst

Wanneer u alleen maar tekst gebruikt kan dat een beetje saai overkomen. Maar wanneer u heel veel afbeeldingen gebruikt en weinig of geen tekst, heeft dat weer nadelige gevolgen voor de bezoeker die dan te veel afgeleid wordt.
Probeer een goede balans te vinden tussen leesbare tekst en toegepaste afbeeldingen. Gebruik ook altijd de alt-tekst van een afbeelding (zonder overmatig/ kunstmatig gebruik van sleutelwoorden).

 

 Podcasts en video’s

Podcasts en video’s zijn populair. Maar ook deze multimedia ‘goodies’ kunnen niet door SE’s gelezen worden. het is daarom aan te bevelen om een stukje begeleidende tekst bij een podcast of video te plaatsen.

 

 Afbeeldingen in plaats van tekst links

Het gebruik van afbeeldingen als links kunnen voor het oog zeer decoratief werken, maar de spiders zien deze links niet. helemaal niet als u de (daar is hij weer) alt-tekst niet gebruikt. Gebruik afbeeldingen (voor navigatie) dus alleen als dat van vitaal belang is voor uw site.

 

 Cloaking

Cloaking is ook een illegale techniek om in dit geval een spider de ene pagina te laten zien, terwijl de bezoeker een andere pagina (of versie) ziet.

 

 Frames

Frames zijn heel slecht voor SEO. Kortom, vermijdt het gebruik van frames (note: niet te verwarren met iframes).

 

 Flash

Ook al eerder genoemd in andere topics van onze site. Spiders kunnen de content van flash filmpjes niet indexeren. Maar houdt er ook rekening mee dat ook sommige bezoekers flashfilmpjes niet kunnen zien als zij niet de juiste add-in software daarvoor hebben geïnstalleerd op hun PC.

 

 Een Flash home pagina

Werd vroeger veel gebruikt. Het hebben van een Flash homepagina (en soms ook hele secties van een website) is simpelweg een SEO zelfmoord.

[divider]

Domeinen, URLs, Webmaster(ij)

 

 Keyword-rijke URLs and bestandsnamen

Dit is een heel belangrijke factor, met name voor Yahoo! en MSN.

 

 Site toegankelijkheid

Dit is een ander basis issue wat vaak genegeerd wordt. Wanneer ene site (of bepaalde pagina’s) niet toegankelijk zijn, door bv gebroken links, wachtwoord protectie en andere vergelijkbare redenen, dan kunnen deze pagina’s gewoonweg niet geïndexeerd worden.

 

 Sitemap

Het is belangrijk om een complete en up-to-date sitemap te hebben. Voorkeur is deze in eenvoudige op tekst gebaseerde html te doen. Ook kunt u de speciale Google sitemap functie gebruiken. Zie ook: Hoe komt mijn site in de zoekmachines

 

 Site thema

Het zijn niet alleen de keywords in URLs en in de content wat telt. Het thema van uw site is even belangrijk voor een goede ranking, want wanneer uw site binnen een specifiek thema past, zal dit de ranking van al haar pagina’s een boost geven die binnen dit thema vallen.

 

 Bestandlocaties binnen een Site

De bestand locatie is belangrijk en bestanden (pagina’s) die in de root directory zitten, zullen het beter doen dan bestanden die 5 levels diep zitten.

 

Domeinen versus sub domeinen, versus aparte domeinen

Het hebben van een aparte domeinnaam is beter dan b.v. een blablabla.blogspot.com domeinnaam. U kunt dan beter een aparte blablabla.com domeinnaam registreren.

 

Het gebruik van Google’s Adsense advertentie programma

Adsense is op geen enkele wijze gerelateerd aan SEO ranking. Google zal u zeker geen bonus ranking geven wanneer uw site gebruik maakt van Adsense advertenties (hooguit een boost op uw inkomen, maar dat staat los van SEO).

 

 Dynamische URLs

Spiders hebben de voorkeur aan statische URLs (zoals in onze website). Hoewel er veel dynamische URLs in topposities voorkomen. Wanneer u gebruik maakt van zeer lange dynamische URLs, overweeg een tool aan te schaffen om dynamische URLs te herschrijven naar meer SEO vriendelijke URLs.
Lees hier meer over in een Webmasterworld.com forumthread.

 

 Sessie ID’s

Dit is zelfs erger dan dynamische URLs. Gebruik geen sessie ID’s voor pagina’s die u door spiders geïndexeerd wilt laten worden.

 

 Redirects (anders dan 301)

Wanneer u verkeerde technieken gebruikt om met goede bedoelingen b.v. een oude pagina naar een nieuw te herleiden, gebruik dan de juiste methode daarvoor en dat is een zogenaamde 301 (permanente) redirect. Wanneer u daarvoor de meta-refresh methode zou gebruiken, zouden de SE’s dan kunnen zien als black hat SEO.
Een redirect kan door u (mist u bij een goede host zit) in het .htaccess bestand aangemaakt worden.