Web, SEO en SEM terminologie

Wanneer u iets leest over website ontwerp of over zoekmachine optimalisatie (SEO) of zoekmachine marketing (SEM), dan komt u overal wel bepaalde termen of afkortingen tegen.

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij voor u een overzicht gemaakt met de meest voorkomende termen en afkortingen.

De lijst is uiteraard niet geheel compleet, maar dekt wel de lading van alle termen die wij binnen onze website gebruiken.

Adsense:

Met Google AdSense worden automatisch tekst- en beeldadvertenties gegenereerd die relevant zijn voor uw site en zo goed zijn afgestemd op de inhoud van uw site dat gebruikers ze als uitermate nuttig zullen ervaren.

Adwords

Een programma van Google waarmee u uw advertenties op mensen richt die actief op zoek zijn naar uw producten en diensten

Affiliate Marketing

Met een affiliate marketing programma kunt u op uw website producten en/of diensten verkopen op commissie basis. Dit kan zeer handig zijn om extra inkomsten via uw website te genereren zonder daar zelf complexe webshops of betaalprocedures voor op te zetten. Dit wordt namelijk volledig geregeld via de primaire aanbieder van dat product.

AJAX

Asynchronous JavaScript and XML is een techniek die een webpagina toestaat om additionele gegevens van een server op te halen zonder dat er een nieuwe pagina voor geladen moet worden.

Alt Attribute

Wanneer een image alt attribute gebruikt wordt kunt u de bezoeker en zoek machines laten begrijpen wat de functie is van een image door een relevante tekst toe te voegen. Wanneer de gebruiker dan met de muis de image aanwijzt, zal deze tekst getoond worden.
Voorbeeld:
<img src=”https://www.seowebontwerp.nl/images/bartdirks.jpg” height=”177″ width=”125″ alt=”Bart Dirks, eigenaar van www.seowebontwerp.nl” />

Anchor Tekst

De tekst waarop een bezoeker klikt om een link te volgen. Wanneer de link een plaatje is, zal de alt attribute the anchor tekst zijn.

Om zoekmachines niet de indruk te geven dat u met veel dezelfde anchor teksten de SE’s probeert te manipuleren, dient u meerdere verschillende anchor teksten aan te maken. Bij herhaaldelijk gebruik van dezelfde teksten kunnen SE’s uw pagina gaan filteren wat negatieve effecten kan betekenen voor de positie van uw website of webpagina.

Voorbeeld:

<a href=”https://www.seowebontwerp.nl/”>Search Engine Optimization en Webontwerp</a>

Backlink

Dit is een link die op een andere website staat maar verwijst naar uw site.

Backlinks zijn zeer waardevol omdat deze voor de SE’s gelden als een ‘stem’  voor uw website. Met zo’n stem kunt u een betere positie in de SE’s verkrijgen. Wel is het van belang dat de backlink geplaatst is op een website die (inhoudelijk) in relatie staat tot uw website.

Black Hat SEO

Zoek machines hebben richtlijnen voor het ontwerpen en promoten (SEO) van uw website. Wanneer u buiten deze richtlijnen probeert de zoekmachines te manipuleren wordt dat beschouwd als “Black Hat SEO”.
Wanneer u binnen deze richtlijnen opereert wordt dat White Hat SEO genoemd.

Canonical URL

Vele content management systemen (CMS) zijn geconfigureerd met fouten die dubbele pagina’s met gelijkende inhoud onder verschillende URL’s geïndexeerd hebben. Hetzelfde geldt voor vele Webmasters die met verschillende links (URL’s) naar dezelfde pagina verwijzen wat door SE’s als dubbele gelijkende pagina’s gezien kan worden. De canonical versie van een URL is de meest oorspronkelijke versie die door de belangrijkste SE’s geïndexeerd is. SE’s gebruiken PageRank of gelijkwaardige metingen om te bepalen welke versie van een pagina de canonical URL is.
Voorbeelden van URLs die dezelfde informatie kunnen bevatten, ondanks ze een verschillend webadres hebben:

CGI

Common Gateway Interface – interface software tussen een webserver en andere machines of software dat op die server draait. Veel CGI programma’s worden gebruikt om interactiviteit toe te voegen aan een website.

Cloaking

Het tonen van verschillende inhoud aan de SE’s dan aan de bezoekers.
Wanneer dit toegepast wordt om bezoekers bewust te misleiden, dan kan de website die deze techniek gebruikt verbannen worden uit een zoekmachine.
Er zijn gevallen dat cloaking wel toegestaan is, bijvoorbeeld een internationaal bedrijf dat een website in de taal van de bezoeker toont afhankelijk vanwaar die bezoeker vandaan komt. Komt die bezoeker uit NL dan zal de website een NL pagina tonen. Komt de bezoeker b.v. uit Duitsland, dan kan dezelfde website in het Duits getoond worden. Deze techniek is legitiem.

CMS

Content Management System. Een tool die het makkelijker maakt om een webpagina aan te maken of informatie toe te voegen aan een website. Een belangrijke eigenschap van een CMS is dat de ‘opmaak’ gescheiden is van de inhoud. De opmaak van een CMS is door een Webmaster of webontwerper vastgelegd en kan niet door de CMS gebruiker (degene die informatie toevoegt) aangepast worden. Op deze manier kun je vrij makkelijk met een wysisyg (What-You-See-Is-What-You-Get) tekstverwerkers programma informatie toevoegen aan een website.

Crawl Depth/Diepte

Hoe diep een website is crawled en geïndexeerd door een SE.

Crawl Frequency

Hoe vaak een website is crawled door een SE.
Sites die regelmatig worden geupdate zullen vaker gecrawled worden dan een site die vrijwel nooit wijzigt.
Sites met veel kunstmatige link praktijken die ook nog eens gebruik maken van (bijna) gedupliceerde inhoud, zoals affiliate sites die veel gebruikte sales-teksten gebruiken, zullen minder vaak gecrawled worden dan sites met unieke content die goed geïntegreerd zijn op het web..

CSS

Cascading Style Sheets is een methode om stijlen toe te voegen aan webdocumenten. Het gebruik van externe CSS bestanden maakt het makkelijker om met enkele aanpassingen het volledige design van uw website aan te passen.

Directory

Een gecategoriseerde cataloog van websites. Deze zijn handmatig georganiseerd door redactionele deskundigen. Een voorbeeld is de Yahoo directory of de DMOZ directory. De Open Directory Project is de grootste door mensen onderhouden directory van alle websites. AOL is de eigenaar van DMOZ en wordt onderhouden door vrijwilligers.

Duplicate Content

Content (inhoud) dat een (bijna) duplicaat is van een origineel.
SE’s willen niet dat er meerdere versies van eenzelfde content wordt geïndexeerd. Bijvoorbeeld een website die van een bepaalde pagina ook een printer vriendelijk versie heeft gemaakt. De layout is dan anders, maar de content is hetzelfde. Dit wordt ook gezien als gedupliceerde content. Het gevolg kan zijn dat een van deze twee pagina’s niet geïndexeerd worden.

Entry Page

De pagina waarop een bezoeker als eerste binnenkomt.

Exit Page

De pagina waarop een bezoeker uw website verlaat.

Externe Link

Een link die naar een andere website refereert.
Het is gebruikelijk dat een externe link in een nieuw venster geopend wordt.
Op deze manier zal een bezoeker niet per ongeluk uw website verlaten.

Flash

Een vector-based animatie softwaretool om een website op-te-leuken met interactiviteit.
SE’s hebben veel moeite om Flash websites te indexeren daar Flash weinig relevante informatie bevat.

Frames

Een techniek (ontworpen door Netscape) die gebruikt wordt (beter gezegd ‘werd’) om meerdere kleinere pagina’s op één enkele pagina te tonen. Deze techniek is echter achterhaalt, daar SE’s veel moeite hebben om dergelijk pagina’s te doorzoeken (crawlen) en vervolgens ze te indexeren.

FTP

File Transfer Protocol is a protocol om data tussen twee computers te transporteren.
Deze techniek wordt veel gebruikt voor het uploaden (of downloaden) van webpagina’s naar een webhost-server.

GoogleBot

Google’s zoek machine spider.

Google Supplemental Index

Index waar pagina’s met lagere trustscores opgeslagen zijn. Dit zijn pagina’s met bijvoorbeeld dubbele content, pagina’s met uitzonderlijk complexe URLs of pagina’s van een website met een zeer lage trustwaarde.

Hidden Text/Verborgen tekst

SEO techniek om SE spiders tekst te tonen wat menselijke bezoekers niet kunnen zien. Dit is een van de zogenaamde Black Hat SEO technieken.
Websites die deze techniek toepassen lopen het risico verbannen te worden uit de SE’s.

HTTP

HyperText Transfer Protocol is het voornaamste protocol om te kunnen communiceren tussen servers en webbrowsers. HTTP is de wijze waarop data wordt getransporteerd van zijn oorspronkelijke plaats op een server naar een actieve browser.

Inbound Link

Dit is een link die vanuit een andere website ‘wijst’ naar een pagina van uw website.

Internal/interne Link

Dit is een link van een pagina op een website naar een andere pagina van dezelfde website.

JavaScript

Een scripttaal wat is ingesloten in een HTML document met als doel dynamische functies toe te voegen.

Keyword/sleutelwoord

Een woord of een paar woorden (2 tot 3) die een zekere gedachtegang toont welke direct in relatie staat tot het onderwerp van de website of van een pagina van een website.
Sleutelwoorden zijn een van de belangrijkste ‘wapens’ die een webontwerper heeft om bezoekers en spiders naar een website te leiden.

Landing Page

De webpagina waar een bezoeker terecht komt nadat hij/zij ‘ergens’ op een link geklikt heeft.

Link

Een vermelding van het ene webdocument naar een ander webdocument of positie in het zelfde webdocument.
De meeste SE’s beschouwen links als een stem van vertrouwen of krediet.
Hoe meer links er van andere websites naar uw website verwijzen, des te meer zullen de SE’s uw website gaan beschouwen als waardevol.

Link Popularity

Het aantal links dat naar een website wijst

Meta Description

De meta description is bestaat uit ongeveer 2 regels content dat de inhoud van uw website beschrijft.

Meta Tags

Dit is de groep metatags die boven in (tussen de head-sectie) de source van een HTML pagina staan.

 • De page title is de belangrijkse

 • De meta description is tamelijk belangrijk

 • De meta keyword is niet meer zo belangrijk

Organic Search Results

De meeste SE’s geven zoekresultaten in de vorm van betaalde advertenties (bij Google staan deze rechts) en in de vorm van onbetaalde listings. De onbetaalde/algoritmische resultaten worden organische zoek resultaten (Organic Search Results) genoemd. OSR’s zijn georganiseerd op relevantie wat bepaald wordt door links, pagina inhoud, gebruik gegevens en historische domein en ‘trust’ gerelateerde gegevens.

Outbound Link

Een link van een website die verwijst naar een andere externe website

PageRank

Een logaritmische schaal gebaseerd op het link aandeel dat de belangrijkheid van webdocumenten inschat.

PHP

PHP Hypertext Preprocessor is een open source server side scripttaal wat gebruikt wordt om webpagina’s te tonen of interactiviteit aan webpagina’s toe te te voegen.

Podcasts

Podcasts zijn radio-items in mp3-formaat die je op een makkelijke manier kunt downloaden.

Reciprocal Links

Onderlinge link uitwisselingen waarbij websites een kunstmatige autoriteit van hun website trachten op te bouwen.
Vroeger werkte dit wel om de linkpopulariteit van een website te verhogen, tegenwoordig kan je hier alleen maar voor ‘beboet’ worden door een lagere positie te krijgen als de SE’s erachter komen (en dat kunnen ze!) dat je met kunstmatige middelen een onterechte linkpopulariteit tracht op te bouwen.

RSS

Rich Site Summary or Real Simple Syndication is een methode om informatie te publiceren naar een ‘feed reader’ of andere software die mensen in de gelegenheid stelt zich daarvoor te ‘abonneren’ wanneer zij daar geïnteresseerd in zijn.

SEM

Search engine marketing. Ook bekend als Search marketing.

Search Engine (SE)

SE (Search Engine = zoekmachine)
Een tool of apparaat wat gebruikt wordt om relevante informatie te vinden. SE’s bestaan uit een spider, een index, algoritmes om de relevantie te bepalen en zoekresultaten.

SEO

Search engine optimization is de vaardigheid en wetenschap van het publiceren van informatie op zo’n manier dat de SE’s jouw informatie zo begrijpen dat het relevant is voor relevante zoekopdrachten.
SEO bestaat met name uit keyword onderzoek, SEO copywriting, informatie architectuur, link building, brand building, building mindshare and viral marketing.

SEO Copywriting

Het schrijven en formatteren van content op zo’n manier dat de documenten als relevant beschouwd worden voor een breed gebied van relevante zoek opdrachten.
Er zijn twee hoofd manieren om dergelijk content te schrijven:

 1. Schrijf op een gerichte wijze over dingen die mensen zoeken.
  of

 2. Schrijf op zo’n manier de content dat je pagina’s op uitzonderlijke wijze anderen afdwingen naar jouw pagina te linken. Als voldoende mensen dan naar uw pagina’s linken, zal uw website vanzelf bij veel relevante zoekopdrachten goed naar voren komen .

SERP

Search Engine Results Page is de pagina waarop de SE’s de resultaten van een zoekopdracht tonen

Spider

Search engine crawlers die het web afzoekt of ‘spidered’ om pagina’s in de index op te nemen.

Title

De titel ‘tag’ wordt gebruikt om de inhoud van een webdocument te beschrijven. De titel is een van de belangrijkste onderdelen om SEO op een webpagina te doen.
Iedere pagina titel moet zijn:

 • Uniek voor die pagina: niet dezelfde titel gebruiken voor iedere pagina van een website!

 • Beschrijvend: Welke belangrijke onderwerpen of ideeën beslaan deze pagina?

 • Niet te lang: typische pagina titels horen niet langer te zijn dan 8 tot 10 woorden of minder. Heel belangrijk is om de belangrijkste sleutelwoorden in de titel te stoppen die dicht bij de title tag zitten.
  Ter herinnering: de title tag bevindt zich in de source van een HTML pagina

TrustRank

Een zoek relevante algoritme dat extra gewicht toekent aan links die op zogenaamde vertrouwde websites staan die beheerd worden door bijvoorbeeld grote bedrijven, educatieve instellingen en overheidsinstellingen.

URL

Uniform Resource Locator is het unieke adres van een webdocument

Viral Marketing

Zelf propagerende marketing technieken. Zoals email (newsletters), blogging en mond op mond marketing kanalen.
Vele social news sites and social bookmarking sites leiden ook naar secundaire kanalen (social media sites zijn websites die gebruikers toestaan zelf waardevolle content te creëren)